Vunk ja Partnerlus.

Pikemalt nüüd ka meie uuest üleskutsest, kuhu erinevalt eelmistest aastatest ootame juba töötava äriideega start-uppe. Meie ülimaks eesmärgiks on luua partnerlusi, et ühiselt innovaatilisi ideid edasi arendada ja pakkuda kliendile uut väärtust.

Kaks aastat tagasi tuli VUNK turule kui start-up idee, mis vajas valideerimist, arendamist ning oma koha leidmist turul. See on olnud järsu õppimiskõveraga kogemus. Oleme töötanud koos inspireerivate idufirmade asutajatega, partneritega, mentoritega ja saanud õpitut sageli rakendada ka enda maja sees.

Tänaste VUNKi kiirendist läbi käinud start-uppide valuation ulatub 9,5 miljoni euroni. Nende tegutsemine ja kasvamine on andnud hea sissevaate start-up-maastikule ning joonistanud välja ka meie kui suurettevõtte kitsaskohti ja võimalusi koostöö vaates. Selle kogemuse pealt oleme valmis astuma järgmise sammu ja sestap muutsimegi sel aastal pisut ka VUNKi kontseptsiooni, et leida veelgi paremaid ja tugevamaid tiime, kellega koos äri edendada.

VUNKi põhiidee - leida uusi ägedaid ja elujõulisi äriideid - on endiselt alles, kuid sel aastal ei keskendu me idu-ideede otsimisele, vaid soovime leida juba heade innovaatiliste ideedega koostööpartnereid, kellele pakkuda oma tuge ning kellega koos äri ja kliendipakkumist edasi arendada.

SEL POOLAASTAL OTSIME PARTNEREID KOLMES VALDKONNAS

  • IoT (targad linnad ja B2B digitaliseerimine);
  • wellness (suurandmete ning tarkandmete kasutus);
  • e-kaubandus ja kliendi online-teekonnad.


Osalema ootame tiime, kes on loonud vähemalt kahe asutajaliikmega ettevõtte (startupi), kel on olemas töötav äriidee (product-market fit) ja kes otsivad kasvuvõimalusi.

VUNKIMINE KESTAB KOLMES VOORUS

Taotlusvoor kuni 29.05 
Huvi korral anna oma startup üles läbi f6s-i. Võtame taotlejaga ühendust ning selgitame välja ühised koostöövõimalused ja jätkutegevused.

Selekteerimisnädal > 05.06 - 09.06
Pärast taotlusvooru valitakse välja potentsiaalikad tiimid, kelle kutsume nädalasele workshopile erinevate huvitatud osapooltega. Nädala jooksul koostatakse edasine tegevuskava ning pannakse paika raamistik, kuidas ühiste toodete või teenustega turule tulla.

Koostöökokkulepped > 15.06
Loodame alustada koostööd vähemalt 3 tiimiga. Jätkame eelnevate kokkulepete alusel tööd, et lansseerida turule uus või kliendile lisaväärtust loov pakkumine.

MIDA ME PAKUME?

  • Partnerlust. Start-upile, kellega sõlmime kokkuleppe edasiseks koostööks, määratakse konkreetne majasisene stakeholder (projektijuht). Eesmärk on saada pakkumine turule võimalikult lühikese ajaga. Lisaks pakume edasist tuge organisatsiooni erinevate üksuste poolt.
  • Meie kliendikogemust. Jagame kliendisuhtluse teadmisi ja kompetentsi. Kui leiame koostöömudeli, saame pakkuda ühiselt väärtust ka Telia klientidele.
  • Mentorlust. Pakume oma ala parimate ekspertide nõu paljudes erinevates valdkondades.
  • Inkubatsiooni. Tiimid, kellega edasi läheme, saavad huvi korral tulla töötama meie uude VUNK hubi.
  • Rahastust. Võitjad, kellega otsustame koostööd alustada, saavad auhinnaks 5000 eurot.
  • Integratsiooni. Pakume Telia infrastruktuuri teenuseid (API liidestusi, nt arveldamist).

Why should start-ups from all over Europe apply to VUNK Autumn Programme in Estonia?

This spring a Portuguese start-up Helppier applied to VUNK collaboration programme. In short Helppier is a walkthrough service to create interactive tutorials and tooltips in seconds. Here is their Customer Happiness Manager's Ricardo Pereira's take on co-operation with VUNK & Telia.

Read more »

VUNK Open Call for Collaboration Autumn Edition

Being a Telia Estonia startup lab, Vunk has helped companies partner with Telia to improve their offering and get access to the market. Vunk ran an accelerator for 2 years and pivoted to Collaboration framework this Spring.

Read more »

State of the Art e-Commerce

e-Commerce to us is also anything and everything transactional and dynamic – it is about enabling our customers to complete purchases, subscriptions, manage their services and get help to their questions in our digital channels just as they do in our stores – 24 hours a day, 365 days a year.
Read more »

Tackling SmartCities and Digitalization

IoT for Telia has become the cornerstone for innovation. It is now time transform it into a more concrete framework, where there are more opportunities for partnerships. At VUNK, we look for companies offering state-of-the-art IoT services, are intelligently tackling SmartCity problems and offering value to their SME and B2B clients.
Read more »

Older articles